Jana Staššáková

Venuje sa aktivitám pre prírodné miesta, pre Zem. Organizuje oslavy spojené s meditáciami a tancom cez významné dni v roku. Poskytuje osobné rozhovory a vhľady. Sprostredkúva čítanie z Akášických záznamov. Sprevádza intuitívnym tancom, ktorý pracuje s múdrosťou tela ako príjemcom správ, obrazov, od nás samých, od našej duše, prinášajúce liečenie, pochopenie, nové nastavenia do našich životov. Tvorí snové viacúrovňové obrazy ako sprievodné letáky pre rôzne alternatívne podujatia.

Prečo som súčasťou projektu/festivalu 10 žien?
Je pre mňa príležitosťou byť so sebou ako so ženou a zároveň s ďalšími ženami, vzájomne sa inšpirovať, vnímať jedinečnosť každej z nás a tešiť sa z našich darov, ktoré si môžeme zdieľať.