Jana Staššáková

Prečo som súčasťou projektu/festivalu 10 žien?
Je pre mňa príležitosťou byť so sebou ako so ženou a zároveň s ďalšími ženami, vzájomne sa inšpirovať, vnímať jedinečnosť každej z nás a tešiť sa z tohto daru a zdieľať ho.
Je to možnosť posúvať sa v téme spolupráca, ktorá je tak dôležitá v našom živote, lebo tá skutočná spolupráca je len cez vzájomné prepojenie v srdci, pričom zosťať v spojení (neuzavrieť sa) aj napriek náročným situáciám, je schopnosť, ktorá mení kvalitu bytia, kvalitu tvorenia.

Jana Staššáková
Venuje sa aktivitám pre prírodné miesta, pre Zem. Organizuje oslavy spojené s meditáciami a tancom cez významné dni v roku. Poskytuje osobné rozhovory a vhľady. Sprevádza intuitívnym tancom, ktorý pracuje s múdrosťou tela ako príjemcom správ od nás samých, od našej duše. Otvára svoje srdce všetkým bytostiam.