Alexandra Šimegová

Miluje ohníky v očiach pri spoločnom speve, v hre, v tanci. Organizuje a sprevádza skupiny zážitkom v ktorom si jednotlivec môže dať prijatie a rešpekt cez prejavený hlas či pohyb v kruhu ľudí kde je dovolené robiť chyby a prejavovať emócie ako keď sme boli deti. Veľa vecí zvládame sami, ale nie na všetko musíme byť sami. Napĺňa ju pripravovať stretnutia ktoré náš vzťah k sebe a k okoliu prehlbujú.
Jej zámerom je venovať tiež pozornosť procesu tvorby vnímavého prostredia v rámci konkrétneho zmysluplného projektu, tak aby zlatá strecha mala pevné základy. Miluje silné miesta v prírode a oslavy v súlade s rytmom roka. Venuje sa vlastnej hudobnej tvorbe a založila spevácku skupinu Jablone.