Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka a terapeutka. Miluje život a rada objavuje nové možnosti.11 rokov sa zameriava na prácu spodpornými skupinami. Svoju pozornosť venuje témam ženského života, ktorý vníma v spojení sprírodou a jej cyklami. Vychádza z prežitých skúseností, rada pozoruje život, vzdeláva sa, všetko, čo
pozná, odovzdáva ďalej. V programoch a individuálnych stretnutiach podporuje ženy pri rozvíjanítalentov a schopností, inšpiruje k vytváraniu a udržiavaniu vnútornej rovnováhy. Programy plynú v rytme prírodných cyklov a skupinová práca je plná zážitkov, tvorivosti a pohybu. Kladie dôraz na aktuálne potreby a možnosti človeka, na pochopenie súvislostí, motivuje k prijatiu a láskavému prístupu k sebe. Všetko, čo ľudia v jej prítomnosti zažijú, môžu preniesť do každodenného života a tým prispieť k zmenám. Kráča odvážne, ale bezpečne vpred, a tvorí svoj svet podľa predstáv a potrieb:)
Je žena, ktorá kráča obdobiami ženského života, učí sa a rozvíja svoje schopnosti. Má za sebou obdobie dievčaťa a veľmi rada sa vracia k voľnosti a radosti. Obdobie partnerských vzťahov ju neustále vedie k  spoznávaniu a vytváraniu rovnováhy v mužsko-ženských princípoch. Obdobie matky jej prinieslo dve nádherné dcéry a možnosť sprevádzania a podpory na ich cestách k dospelosti. V období kráľovnej rozvinula svoj talent a práca, ktorú robí ju teší a dáva hlboký zmysel. Menopauzou vstúpila do obdobia múdrej ženy, ktorá odovzdáva s láskou a rešpektom ďalej všetko, čo pozná. Podporuje rast, vníma podstatu a nové možnosti. Je vďačná za to, že v každom dni je obklopená nádhernými ľuďmi a množstvom príležitostí. Je vďačná za to, že môže milovať, tancovať, tvoriť, objavovať, cestovať, komunikovať, cítiť, myslieť, že môže byť súčasťou života, súčasťou matky Zeme.