Program festivalu 2019

Program festivalu 2019

hry tanec spev vzťahy sexualita liečenie s Thu-Hien Poma of Adonai chorovody slovanské tradičné cvičenia intuitívna maľba mandál otváranie potenciálu zavinovanie práca s predkami vedomé rodičovstvo koncert bubnovačka mužsko-ženský rituál __________________________________________________P R O G R A Mpiatok 14.6.  |  sobota 15.6.  |  nedeľa 16.6. Festival 10 žien tvoríme ženy, ktoré milujeme iné ženy a prinášame […]