Martina Mab Junga

Pracuje so ženami na témach sexuality a vzťahov. Pracuje individuálne s pármi v kríze, a so svojim manželom vedie semináre zamerané na znovuobjavenie vášne vo vzťahu. V svojej terapeutickej práci sa taktiež venuje otváraniu potenciálu človeka a odstraňovaniu blokov a modelov, ktoré bránia človeku objaviť svoju vnútornú silu a vedenie.

Na svojom youtube kanály sa venuje témam, ktoré prichádzajú z terapií, cez ktoré prehovára k širej skupine ľudí, ktorí túžia po zmene. Je autorkou úspešných webseminárov, Žena Alchymistka života a Milenec, ktoré pomáhajú liečiť partnerské vzťahy na najhlbších úrovniach – www.stebou.sk

Založila zoskupenie 10 žien, ktoré je otvorené ženám pracujúcim pre ženy.

Martina Mab Junga