Bea Hlohovská

Venujem sa etikoterapii, kde podávam ľuďom celostný pohľad na telo i dušu. Vediem ženské kruhy a semináre, prednášam na Univerzite vedomého života. Sprevádzam ľudí na ťažkých úsekoch ich života, prepájam nebeské s pozemským. Mojim darom je, že dokážem prekladať duchovné posolstvá do prítomnej reality.