Daniela Knochová

Žije život v jednoduchosti, tvorivosti a prítomnosti.
20 rokov pracovala v škôlke ako pedagóg. V 27 rokoch jej prišla do života waldorfská pedagogika, ktorá jej obohatila nielen pracovný ale aj súkromný život. V súčastnosti spolupracuje s firmou Kalimbamusicalinstrument, tvorí jedlo na rôznych seminároch, spieva v ženskej speváckej skupine Jablone. Jej vášňou je aj kreslenie kruhových obrazov mandál.
Miluje našu zem, krajinu a cíti sa zodpovedná za priestor, kde žije. A tak sa stala strážkyňou potoka, pri ktorom býva.