Darina Hegyi

Sprevádzam Ženu pri napĺňaní jej slobodnej a prirodzenej túžby – Byť Spojená Sama so Sebou – na všetkých úrovniach Bytia…Byť verná sama sebe…
Podporujem Ženu aj v jej období počatia, tehotenstva, pôrodu a popôrodnom čase… Tanec, zvučanie, hlboká empatická odozva, obrady…
Venujem sa predpôrodnej príprave Ženy a Muža – nech každý sám za seba prevezme s radosťou a s plným vedomím zodpovednosť za svoj Život…