Edita Radoja Jónyová

Učí systém Slovanských cvičení Čarovnice – stojaca voda 5 rokov, ktorý bol vytvorený vekmi našimi babičkami pre ženy na udržanie vnútornej aj vonkajšej krásy ženy, na upevnenie jej zdravia, na pritiahnutie si a udržanie muža do života. Je to unikátna metóda, ktorá dáva široké možnosti každej žene udržať sa stále žiadanou a zdravou. Stojaca voda to sú cvičenia, systém symbolov, vzorov, slovanská numerológia, spôsob miešania byliniek a schopnosť ovládať tajné ženské energie na šťastný sexuálny život.

Venuje sa aj celiteľskému systému Zdrava, ktorý je nástrojom na vedomé vytváranie sveta a jeho materializovanie. Zdrava je celostný systém, ktorý učí správne chápať a vnímať svet a jeho zákonistosti, zahŕňa dýchacie techniky a systémové cvičenia podľa živlov.

Je vyštudovaná folkloristka, tanečníčka so špecializáciou na slovenský folklór a tradície. Svoje vedomosti s prácou s ľuďmi cez rodové odbloky spája na svojich seminároch venovaných ženám, ale aj párom a rodinám. Je nadšená vedomosťami predkov a transformuje ich do nových úrovní. Na stretnutiach sprevádza aj živým tancom a spievaním, ktoré vníma ako nástroj na osobný rast a naplnenie života radosťou.