Jana Staššáková

Venuje sa aktivitám pre prírodné miesta, pre Zem. Organizuje oslavy spojené s meditáciami a tancom cez významné dni v roku. Poskytuje osobné rozhovory a vhľady. Sprostredkúva čítanie z Akášických záznamov. Sprevádza intuitívnym tancom, ktorý pracuje s múdrosťou tela ako príjemcom odkazov od nás samých, od nášho vedenia, prinášajúce liečenie, pochopenie, nové nastavenia do našich životov. Tvorí snové viacúrovňové obrazy ako sprievodné letáky pre rôzne alternatívne podujatia.

Prečo som súčasťou projektu/festivalu 10 žien?
Je pre mňa príležitosťou byť so sebou ako so ženou a zároveň s ďalšími ženami, vzájomne sa inšpirovať, vnímať jedinečnosť každej z nás a tešiť sa z našich darov, ktoré si môžeme zdieľať.

Do programu festivalu ponúkam:

Dôvera – ako ovplyvňuje a mení tvoj život

Aké programy najviac blokujú tvoju dôveru? Aké správanie druhých ľudí ťa najviac zneisťuje? V ktorej téme sa cítiš najslabšie v spojení s dôverou? Vieš sa postaviť za seba? V ktorých situáciách vnímaš silne svoju dôveru? Čo si želáš zmeniť vo svojom nastavení tak, aby si sa cítila v spojení so sebou a so svojou silou?

  • otvorená debata
  • kalimbohranie
  • vhľady cez akášické čítanie k téme
  • hry na zvedomenie filtrov
  • meditácia s mudrami

Tanec prepojenia, tanec so svojim vedením

  • intuitívny, spontánny tanec, ktorý ti dáva príležitosť vstúpiť do procesu zmeny, keď sa do neho rozhodneš ísť plne sama za seba. Pri vedomom prepojení hudby s telom a tvojim vnútrom v tu a teraz môžeš vnímať odkazy, vhľady, pochopenia programov, ktoré už prestali plniť svoju úlohu a v živote spôsobujú zacyklenie, či skreslenie a rozpustiť ich. Meníš svoje nastavenia, vytváraš obrazy zvnútra srdca na podporu dôvery v seba samú a tvojho vedenia a cítiš čistú radosť bytia. Celý proces je veľmi individuálny a tvoje dary, kvality, talenty môžeš prizvať do tvorenia svojej vlastnej choreografie.