Lucia Ladiva Bužeková

Veľa rokov strávila „na doskách, ktoré znamenajú svet“ – v divadle. Odtiaľ ju to akosi prirodzene viedlo k obradom. A pri tých aj zostala. Ako správna „profesionálka“ v oblasti dramatických umení, vytvorila vo svojom pestrom živote okrem krásnych diel a každodenných zázrakov aj množstvo drám – a tým aj tráum. A ako si tak lízala rany (a že ich má požehnane!), učila sa, ako v tom pomáhať aj ostatným. Dnes sprevádza ľudí (najmä ženy) prechodovými rituálmi inšpirovanými severoamerickými indiánmi i slovanskými predkami, venuje sa šamanskej a energetickej práci s pomocou Medicínskeho kruhu, pomáha rôznymi technikami pri spracovaní traumatických skúseností, nefunkčných vzorcov a programov a pri harmonizácii vzťahov. Pracuje vždy v hlbokom spojení s Matkou Zemou a živlami – najčastejšie v divokej prírode. Venuje sa aj prepojeniam so silovými miestami a počas dôležitých sviatkov Kola roka a Mesačného cyklu vedie obrady – pre užšie kruhy i pre širšiu verejnosť. Okrem toho skladá a spieva spolu so svojím životným partnerom Tomášom liečivé piesne a stará sa o staré obradové miesto nad zaježovskými lazmi – Bránu, kde organizuje rôzne sebarozvojové podujatia, rituály a obrady. V neposlednom rade je aj mamou dvoch detí, ktoré považuje za svojich najväčších učiteľov. Absolvovala však „výcvik“ aj u mnohých obradníkov, šamanov a šamaniek, terapeutov a terapeutiek. Vzdeláva sa kontinuálne v oblastiach pôvodných obradov, šamanizmu, transpersonálnej psychológie a psychoterapie i práce s telom. Vo svojom živote i v službe pre iných, si osvojila holistický prístup inšpirovaný učeniami prírodných národov – venuje sa teda všetkým zložkám ľudskej bytosti: vedomiu – duchu (oheň), emóciám (voda), telu (zem), mysli (vzduch), i sexuálnej energii (katalyzátor). Ani bylinkárstvo, zdravá strava a aromaterapia jej nie sú cudzie.

„Pri festivale 10 žien som vlastne od jeho vzniku. Stretnutie mužov, ktoré prebieha paralelne s festivalom (v jeho závere sa obe skupiny prepájajú v spoločnom obrade), sa totiž koná „u mňa doma“ – na Bráne. A keďže ženy tam počas konania mužských akcií nie sú veľmi vítané, úplne prirodzene viedli moje kroky vždy dole na ranč, do kruhu žien. Moja dcéra Lada bola počas prvých dvoch ročníkov príliš malá na to, aby som sa do festivalu dokázala zapojiť naplno. Z bábätka je však už dnes dievčatko. A preto, keď ma Maťa Junga oslovila tento rok s ponukou vstúpiť do kruhu 10 žien, neváhala som. Veď i tak sa cítim byť od samého začiatku jeho súčasťou. Som za túto príležitosť nového prepojenia s inšpiratívnymi ženami nesmierne vďačná. A už sa veľmi teším na festival 🙂 Priblížim vám na ňom prechodové rituály, prácu s Medicínskym kruhom, pomôžem pri príprave a vedení obradov a určite si spolu parádne zaspievame i zatancujeme. Teším sa na vás!“
S láskou Ladiva