Marcela Berith

Som tanečnica a umelkyňa a som sprievodkyňa žien aj mužov na ceste k tanci ich života. Mojimi nástrojmi sú pohyb a tanec, ktoré otvárajú v ľuďoch poznanie, spontánnu radosť , živelnosť a autenticitu a majú silu liečiť.
Tancujem tak, že skrze môj tanečný prejav na vystúpení ľudia objavujú a spoznávajú seba a svoje skryté aspekty.
Web: www.marcelaberith.com