Marcela Branimíra Šípošová

Už od raného veku má fascinovalo nepoznané a tak som našla svoje naplnenie v hľadaní pravdy o živote a skúmaní duchovných véd. Moje nadšenie sa pretavilo aj cez prácu s bylinkami a skúmanie ich energetických účinkov na zdravie, a tak som objavila špecifický spôsob prípravy bylinných mastí spojený s ich energetickým kódovaním. Aktuálne so záľubou organizujem rôzne rozvojové prednášky a semináre. Aktívne sa ako riaditeľka Združenia občanov VZÁJOMNOSŤ realizujem prostredníctvom našich aktivít a projektov zameraných na pomoc ľuďom v núdzi a šírenie osvety o mentálnom i fyzickom zdraví.