Marta Lukácsová

Som žena, matka troch deti a pôsobím v zariadení, kde vnímaním skutočných potrieb detí tvoríme a ozdravujeme výchovu. Viem, že jedine spoluprácou a hlbokým úsilím spoznávať ľudskú podstatu vieme dosiahnuť spoločný rast a nasledovať ťah vpred. Vytváram priestor, kde sa rodiny a rôznorodé skupiny máju možnosť pozrieť na svoje vzťahy z iných uhlov pohľadu. Verím, že ak žena rozpozná v sebe kvalitu, akou ona môže a má pôsobiť či konať v živote, ozdravuje seba, rodinu, spoločenstvo, národ i všetko okolo. Ďakujem všeobjímajúcej múdrosti, že smiem byť sprievodkyňou a strážkyňou týchto radostných uzretí.