Slávka Vesna Fabianová

Dar tvorenia som v sebe objavovala cez prácu s energetikou minerálov, a cez tento dar stále objavujem seba a hĺbku vyššieho vedenia, ktoré sa v mojej makramé tvorbe uplatňujú. Spájaním minerálov uzlíkmi vznikajú cezo mňa aktivačné šperky, podporujúce ženy na ich ceste k objavovaniu ich vnútornej sily, sebadôvery a jedinečnosti.
Vnímam silu komunity, spájania sa a spolutvorenia, som strážkyňou posvätného priestoru sesterstva žien, kde držím priestor.
Sprevádzam ženy na ich ceste vedomého bytia.
Cítim hlboké spojenie so Zemou a všetkými jej bytosťami, nielen z ľudskej, ale aj zvieracej a rastlinnej ríše.