Svetlana Oboňová Góthová

Načúvam hlasu hviezd a bytosti Matky Zeme a spájam ich v srdci v každodennom bytí…